Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Τα σώματα που περιέχουν αποθηκευμένη ενέργεια, την οποία μπορούν να απελευθερώσουν, για να χρησιμοποιηθεί σε μία άλλη μορφή, ονομάζονται πηγές ενέργειας ή αποθήκες ενέργειας. 
Κανονικά θα έπρεπε να τις λέμε "αποθήκες ενέργειας" και όχι "πηγές ενέργειας", γιατί η ενέργεια δε δημιουργείται, αλλά αποθηκεύεται στα σώματα και, όταν ελευθερώνεται, μετατρέπεται σε άλλη μορφή ενέργειας.
ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου