Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Μικρές αγγελίες

Αγγελία είναι η μετάδοση μιας είδησης ή πληροφορίας με την οποία γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό κάποιο πράγμα ή γεγονός, όπως για παράδειγμα η πώληση ή η αγορά ενός οικοπέδου, η εύρεση εργασίας κ.ά.


πηγή


Ελλειπτικές προτάσεις

Ελλειπτική λέγεται η πρόταση, όταν κάποιος από τους βασικούς όρους (Υποκείμενο, Ρήμα) λείπει, γιατί εννοείται εύκολα. Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε κυρίως ελλειπτικές προτάσεις.
Τι κάνεις; (Λείπει το υποκείμενο εσύ)
Είμαι καλά. (Λείπει το υποκείμενο εγώ και το ρήμα είμαι)
Εσύ; (Λείπει το ρήμα τι κάνεις)

Συντομογραφίες
Συντομογραφίες ονομάζονται οι συντομευμένες γραφές ορισμένων λέ­ξεων που χρησιμοποιούμε συχνά στο λόγο και οι οποίες, αντί να γράφο­νται ολόκληρες, γράφονται για συντομία κομμένες με ορισμένο τρόπο.

Στις συντομογραφίες είτε παραλείπονται κάποια γράμματα από τη μέση της λέξης, και τότε διατηρούνται εκτός από το αρχικό και το τελικό της γράμμα και μερικά άλλα από τη μέση, σύμφωνα κυρίως (π.χ. Δίδα, δηλα­δή δεσποινίδα), είτε παραλείπεται το τελευταίο μέρος της (π.χ. βλ., δηλα­δή βλέπε) -στην περίπτωση αυτή συνήθως η λέξη κόβεται σε σύμφωνο.

Οι συντομογραφίες χρησιμοποιούνται πολύ στα λεξικά, για να κερδίζουν χώρο.
Αρκτικόλεξα - Ακρωνύμια

Αρκτικόλεξα είναι οι συντομευμένες γραφές ορισμένων λέξεων που σχηματίζονται από τα αρχικά (αρκτικά) γράμματα φράσεων, οι οποίες συνήθως δηλώνουν ονομασίες οργανισμών, πολιτικών κομμάτων, συλλόγων, υπουργείων κτλ.

Παραδείγματα:
Κ.Ε.Π.: Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ι.Κ.Α.: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων


γράφονται πάντοτε με κεφαλαία
συνήθως βάζουμε τελεία ανάμεσά τους

------------------------------

Πολλές φορές δε χρησιμοποιούμε μόνο τα αρχικά γράμματα αλλά περισσότερα. Τότε το αρκτικόλεξο ονομάζεται ακρωνύμιο.

Παραδείγματα:
Ε.ΚΕ.ΒΙ.: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
ΕΛ.ΤΑ.: Ελληνικά Ταχυδρομεία


Τα αριθμητικά
Τα αριθμητικά είναι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς και διακρίνονται σε αριθμητικά ουσιαστικά και αριθμητικά επίθετα.

a) Τα αριθμητικά ουσιαστικά είναι περιληπτικά ουσιαστικά που φανερώνουν ένα πλήθος ανθρώπων ,ζώων, πραγμάτων. Έχουν καταλήξεις –άδα και –αριά.
Π.χ.

Αγόρασα μια δωδεκάδα αβγά.
Στο δρόμο έπαιζαν καμιά δεκαριά παιδιά.
Τα επίθετα που φανερώνουν αριθμούς λέγονται αριθμητικά.
Τα αριθμητικά επίθετα ανάλογα με τη σημασία τους χωρίζονται σε απόλυτα,τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά αριθμητικά.
κάντε κλικ στην εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου